Arbetsfördelning

Efterhand som vi samlade in information i form av pusselbitar här och där kunde vi också börja se ett mönster och en plan. Runt om oss krävde alla snabba svar. När driftsätter ni?

Vi satt många timmar på Binges terrass och diskuterade.

En av många arbetsluncher hos Binge. Från vänster Peter, Tanja, Binge, Fredrik och Johan

Förslag lades fram och förkastades, olika vägar prövades. En sak som vi vi gjorde tidigt var att specialisera oss – mest utifrån vår bakgrund och våra erfarenheter.

Även om rekrytering av lokal chef för flygtrafikledningen hade satts igång visste ingen hur länge det skulle dröja tills det gav resultat. Bedömningen var att Binge skulle förbli upptagen med sin position till 100 % och en bra bit däröver. Ett bra tag tror jag inte han tog någon helledig dag överhuvudtaget.

För att leda själva radarprojektet valdes jag – med ålderns rätt – till sammanhållande ”projektledare”. Med min bakgrund som kurschef på FFL fick jag också ansvara för att ta fram utbildningsplanen.

Johan hade hemma haft en tjänst där han jobbat med system och blev nu självklar som sammanhållande för alla tekniska frågor – Eurocat, WAM, radar och mycket annat.

Fredrik och Peter hade i Stockholm arbetat en del med procedurer och metoder och fick nu ta huvudansvaret för allt regelarbete, luftrum, procedurer och en hel del annat.

Tanja fick uppgiften att titta på personalsituationen. Hur såg resursläget ut? I vilken takt skulle vi kunna utbilda? Vilka lokala regler fanns för schemaläggning, ledigheter osv? Hon skulle också hjälpa mig med utbildningsplanen.

Ingen av oss hade egentligen någon “motpart” inom våra ansvarsområden. På papperet fanns en organisation men i praktiken jobbade alla flygledare enbart operativt med trafikledning. Den enda som gjorde något annat var Binge – och nu vi. När vi driftsatte vår egen Eurocat hemma i Sverige fanns det hela avdelningar som sysslade med planering, bemanning, utbildning, system, regler, metoder och procedurer. Här skulle vi fem göra samma sak – och helst på lite drygt ett halvår. Var skulle vi börja och hur skulle det vara möjligt?

Share Button
This entry was posted in Allt / everything, På jobbet, På svenska. Bookmark the permalink.

One Response to Arbetsfördelning

  1. Pingback: På svenska om jobbet | Namibia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.