Bemanning och personalplanering

Då vi kom hit fanns det planering med viss framförhållning inom ett område. En ”training committee” såg till att flygledare planerades in för olika typer av utbildningar – alla utomlands. Billigast och enklast är ju att utbilda i grannlandet Sydafrika, men många kollegor här har varit på utbildning i Tyskland och Singapore.

Bortsett från denna utbildningsplan såg vi ingen planering. Schemat gavs ut på fredagen, ibland söndagen och gällde sedan följande vecka. Det enda som framgick var om/att de olika passen var täckta. Om man gjorde sin arbetstid eller ej framgick inte. Det var inte helt ovanligt att någon fått två skift samma dag eller att något skift inte alls var tillsatt. På något vis löste man det ändå. Man är rätt bra på “crisis management” här.

Att planera ett radarprojekt med de förutsättningarna var naturligtvis helt otänkbart. Tanja började samla in fakta och förde in dessa – till en början i vanliga Excelark. Redan här kunde vi se hur orättvist schemat slog.

Johan funderar på ettor o nollor medan Tanja jobbar med människor…

Någon arbetade 17 dagar på rad medan en annan jobbade fem pass under samma period. Efter ett tag hittade Tanja ett program på nätet. En provperiod gav mersmak och vi fick loss medel för att köpa det. Nu kunde vi mata in alla fakta och få ut rapporter i olika format. Det hade blivit möjligt att planera projektet!

Riktigt så här enkelt var det förstås inte. Många såg fördelarna med det gamla systemet – där man lämnade in en ledighetsansökan utan att fundera på om den beviljades. Det fanns andra delar i det gamla systemet som jag inte kan beskriva men som också var populära…

Även om några uppskattade möjligheten att planera sitt liv bättre verkade de flesta mest se hur flexibiliteten minskade. För oss var denna planering emellertid en absolut grundsten för att kunna arbeta vidare. Vi måste koordinera alla aktiviteter med flera olika organisationer.

Så Tanja gjorde en dag-för-dag-planering på individnivå från en planerad utbildningsstart i slutet på juli ända fram till en planerad driftstart i mitten/slutet av november.

Ännu var Binge chef och han gav Tanja uppdraget att ansvara för planering och schemaläggning. Ett par lokala FL arbetade med Tanja och hon lärde dem att använda det nya programmet. Det fanns de som uppskattade att få schemat hela två veckor i förväg, att kunna börja planera sina liv, att alla pass faktiskt var tillsatta av människor som kunde jobba sina pass osv.

Men – “this is Africa”…

Share Button
This entry was posted in Allt / everything, På jobbet, På svenska. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bemanning och personalplanering

  1. Pytter says:

    Mycket spännande och intressant läsning!
    Vi ses snart!

    Pytter

  2. Pingback: På svenska om jobbet | Namibia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.