Systemfrågor

Systemfrågorna lämnar vi med varm hand till Johan, men jag ska ändå försöka beskriva något av det som händer här.

Radar – finns det en fin alldeles i närheten av den internationella flygplatsen, dryga 4 mil öster om huvudstaden. Det är en PSR+MSSR och den snurrar på problemfritt vad jag vet, men får inte användas eftersom personalens radarkunskaper inte validerats.

WAM – är det som är lite spännande här. Om vi lyckas driftsätta inom rimlig tid kommer Namibia att vara först i världen med WAM som täcker hela landet. WAM betyder wide area multilateration och innebär att man i Namibia har placerat ut ett antal (36 tror jag, skall bli fler) antenner strategiskt över landet. En del av dessa antenner har sändare som skickar ”frågor” till flygplanets transponder. De flesta antennerna har mottagare och genom att mäta tidsskillnaderna mellan svaren kan man ”triangulera” fram ett läge med mycket hög precision. Fördelarna med WAM före radar är många – kostnaderna blir lägre, precisionen bättre och man kan få en högre uppdateringshastighet. Systemet fungerar dessutom med såväl vanliga transpondrar som med Mode S och även med ADS-B och ADS-C.

Det har varit en del problem med WAM och dessa verkar främst hänga samman med dataöverföring. Namibia är ett stort och mycket glest befolkat land. Det innebär vissa problem men de verkar få sin lösning nu. Systemet är specificerat att ge täckning över FL145 som här är gränsen mellan okontrollerad och kontrollerad luft. I stora områden kommer täckningen att bli betydligt bättre. Det gäller bl.a. vid kusten där flygplatsen i Walvis Bay kommer att utföra inflygningskontroll med WAM-data.

Hela Namibia FIR är en sektor med en storlek som dubbla Sverige. Vänstra ringen är Walvis Bay TMA och den högra är Windhoek

Eurocat – systemet (liksom simulatorn) har idag ett fabriks-dataset som måste ersättas. Detta har varit något av ett problembarn. I praktiken finns bara en person som kan göra det – Greg Fisher i Sydafrika. Vi har försökt förutse vilka inställningar vi vill ha och har haft kontinuerliga diskussioner med Greg.

Att få Namibias beställning av ett nytt dataset att passera all byråkrati har inte varit problemfritt men det mesta tyder ändå på att vi kommer att få ett nytt dataset inom kort. Detta ska sedan testas och justeras innan driftsättning. För detta har vi skickat två yngre flygledare till Kapstaden för en FDO-utbildning. Dessa två skall sedan dels hjälpa oss testa systemet, dels utbilda andra till FDO (Flight Data Officer). Man kan förutse att just denna bit kan innebära en del problem. Dels använder Namibia ett sätt att skriva färdplaner som inte helt överensstämmer med ICAO, dels är det nog lite si och så även med efterföljandet av de lokala bestämmelserna.

Johan vid pilotposition i simulatorn som vi använt för egen utbildning och för olika tester

Annat – även inom systemområdet är det så att eftersom inte så många andra gör något får vi rycka in där det behövs. Johan har lagt en hel del tid på att få ett informations-system färdigt. Det har levererats av SAAB (!) och SAT har gjorts under vår tid här. Johan har också deltagit i utvärderingen av ett helt nytt AIS-system. Flera stora företag har varit här och presenterat sina förslag till leveranser.

Vi måste också hålla samman ombyggnader i lokalerna. Hur ska vi sitta? Hur ska FPB se ut? Var skall com-utrustningen finnas. Osv… Det blir mycket jobb, men det är också spännande att få vara med och påverka nästan allt som sker.

Share Button
This entry was posted in Allt / everything, På jobbet, På svenska. Bookmark the permalink.

3 Responses to Systemfrågor

  1. Johan Timius says:

    med tanke på hur lite fikabröd som står bredvid pilotpositionen så måste det ha varit väldigt länge sedan du tog den bilden på mig..

  2. Vidder guru says:

    No fika bröd but the coffee looks top quality. Doesn’t look like Zoega’s instant to me!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.