Förberedelser

Små och stora förberedelser…

Jag har varit på “stor” läkarundersökning i Lund och väntar på att alla testresultat ska bli klara. En av förutsättningarna för att allt ska gå i lås. Blanketter kommer och beställs, ska fyllas i och skickas hit och dit.

Idag sålde jag min ena bil till en man som skulle köra den till Turkiet. Dessa rader skrivs på en nyinköpt dator som skall resa med mig. Del av en omställning – en del ska försvinna, annat tillkomma.

Share Button
This entry was posted in Allt / everything, På jobbet, På svenska. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.